• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2021 - Custom text here

Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce w Wolanowie/ Mniszek

Miesiąc czerwiec 2021

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy  szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

 * Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 24 maja obejmujący okres żywienia:

od 1czerwca do 18 czerwca2021 r.

 (12 dni roboczych) kwota za obiady 42,00 zł.

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu    nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

 

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.

Zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką odliczamy od kwoty podanej poniżej.

 

Wysokość wpłaty za miesiąc czerwiec

(12dni):  42,00 zł (3,50zł x12 dni = 42,00 zł)