• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2022 - Custom text here

Od 10 do 28 stycznia 2022r.

(16 dni roboczych) kwota za obiady 67,500 zł.

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

 

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń. (nadpłat nie zwracamy)

Zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką odliczamy  od kwoty podanej poniżej.

 

Wysokość wpłaty za miesiąc styczeń:

(15dni):  67,50 zł (4,50zł x 15 dni = 67,50 zł)