• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2022 - Custom text here

 

Miesiąc wrzesień 2022r

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy  szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

 

* Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 7 września

(prosimy o terminowe wpłaty) obejmujący okres żywienia:

Od 12 do 30 września 2022r.

 (15dni roboczych)  kwota za obiady 90,00zł .

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu    nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

 

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.(nadpłat nie zwracamy)

Zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką odliczamy  od kwoty podanej poniżej .

 

Wysokość wpłaty za miesiąc wrzesień

(15dni):  90,00zł ( 6,00zł x15dni = 90,00zł)