• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2022 - Custom text here

Miesiąc październik 2022r

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy  szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

 

* Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 24 września

(prosimy o terminowe wpłaty) obejmujący okres żywienia:

Od 03 do 28 października 2022r.

 (19 dni roboczych)  kwota za obiady 114,00zł.

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

 

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń. (nadpłat nie zwracamy)

Zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką odliczamy  od kwoty podanej poniżej.

 

Wysokość wpłaty za miesiąc październik

(19dni): 114,00zł (6,00zł x 19 dni = 114,00zł)