• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2020 - Custom text here

Miesiąc: listopad 2020

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy  szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

 * Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 24 paźdzernika obejmujący okres żywienia:

od 01listopada  do 30 listopada 2020 r. (20 dni roboczych)  kwota za obiady 70,00 zł.

Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.

Zgłoszone nieobecności odliczamy od kwoty podanej poniżej.

 Wysokość wpłaty za miesiąc październik (20 dni):  70,00zł ( 3,50zł x20dni = 70,50 zł)