• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2020 - Custom text here

W  podziękowaniu za trud włożony w naszą edukację,

Samorząd Uczniowski oraz Szkolny Klub Wolontariatu

W imieniu wszystkich uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 PP w Mniszku

Składa najserdeczniejsze życzenia

Pani Dyrektor -Lidii Gomule,  Pani Wicedyrektor - Beacie Stanik, Nauczycielom

oraz Pracownikom szkoły…

bukiet czerwonych róż

Uśmiechu,

Który otwiera nasze serca i umysły,

Takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,

Pięknych i szlachetnych pomysłów,

Które podszeptuje serce,

Cierpliwości i wrażliwości,

Które powoduję, że Wasza praca

Budzi w nas ogromny szacunek.