Copyright 2024 - Custom text here

Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać.”

Stefan Wyszyński

Krajowa Odznaka Jakości eTwinning

Miło nam poinformować, że międzynarodowy projekt anglojęzyczny, w którym brali udział uczniowie klas 6 i 7b „The Calendar of Emotions & Values” został doceniony i wyróżniony otrzymując Krajową Odznakę Jakości eTwinning. Projekt trwał od października do stycznia  i wraz z partnerami z Hiszpanii, Polski i Turcji uczyliśmy się o wartościach i emocjach, trenowaliśmy kooperację i komunikowanie się w języku angielskim oraz usprawnialiśmy narzędzia TIK w nauce języka obcego. Ciężka, sumienna i kreatywna praca uczniów została wyróżniona. Serdecznie gratuluję uczniom klas 6 i 7b

Autor, koordynator projektu: Martyna Minda

 

Styczeń z projektem eTwinning ‘’The Calendar of Emotions & Values”

 

Styczeń w naszym projekcie był miesiącem emocji związanych ze stresem, obawami, strachem. Uczniowie brali udział w dyskusji na temat strachu, w której mogli się podzielić swoimi odczuciami. Uczniowie wraz z nauczycielami tworzyli chmury wyrazowe za pomocą aplikacji Mentimeter udzielając rad na stresowe sytuacje i tworząc wspólną receptę na walkę ze smutkiem i strachem oraz wyrażając swoją opinie na temat aktywności projektowych.

W miesiącu STYCZEŃ uczniowie z Polski, Hiszpanii i Turcji współtworzyli także komiks poruszający takie emocje jak strach i stres. Uczniowie udzielali się w dyskusji na temat przewidywanych perypetii głównego bohatera. Ponadto, uczniowie wzięli aktywny udział w grze online Blooket utrwalającej słownictwo z zakresu wszystkich miesięcy projektowych oraz uczestniczyli w spotkaniu online zorganizowanego za pomocą komunikatora Zoom. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele biorący udział w spotkaniu mogli wypowiedzieć się o swoich zainteresowaniach i pasjach, sposobach spędzania czasu wolnego czy też opisać naszą szkołę, lokalne środowisko, kraj, jak również wyrazić swoje spostrzeżenia i odczucia odnośnie samego projektu. Partnerzy projektowi stworzyli również stronę internetową podsumowującą nasze działania podczas całego przedsięwzięcia oraz wzięli udział w ankiecie ewaluacyjnej kończącej projekt. Styczeń był również miesiącem podsumowania i ewaluacji naszych działań. Z wypełnionych ankiet wynika, że projekt ‘’The Calendar of Emotions&Values” zapisał się do listy ciekawych, odkrywczych i miłych doświadczeń z nauką języka angielskiego! Z naszymi partnerami projektowymi, Hiszpanią, Turcją i Polską, nie żegnamy się; mówimy ‘do zobaczenia’! 

Zachęcamy do obejrzenia podsumowania naszego projektu pod wskazanym linkiem:

https://sites.google.com/view/thecalendarofemotionsandvalues/home?authuser=0

 

Uczestnicy: Uczniowie klasy 6 i 7b

Autor, koordynator projektu: Martyna Minda

 

 

Grudzień z projektem “The Calendar of Emotions & Values” – eTwinning

Przedstawiamy co słychać w naszym projekcie międzynarodowym “The Calendar of Emotions&Values” na platformie eTwinning.

Projekt‘’The Calendar of Emotions & Values” – Przypomnienie:

Klasy 6 i 7b wraz z nauczycielem języka angielskiego Martyną Mindą uczestniczą w projekcie językowym wraz z Hiszpanią, Turcją i Polską. Uczniowie wykonują szereg interaktywnych działań związanych z emocją i/lub wartością przewodnią w danym miesiącu. Uczniowie dzielą się swoimi pracami z rówieśnikami z innych krajów, dyskutują z nimi w języku angielskim oraz współpracują w celu wykonania zadań wynikających z harmonogramu projektu.

Co słychać obecnie w naszym projekcie?

Grudzień w naszym projekcie był miesiącem MIŁOŚCI I SZCZĘŚCIA. Nasze działania były skierowane na poszerzanie słownictwa i wiedzy związanych z tymi wartościami i emocjami. Wraz z uczniami:

 • Śpiewaliśmy i nagrywaliśmy anglojęzyczne piosenki o miłości i/lub szczęściu,
 • tworzyliśmywspólnie z partnerami projektowymi książeczkę cyfrową ‘’Whatmakesus happy?” z przepisem na codzienne szczęście,
 • graliśmy w grę Blooket na podstawie słownictwa związanego z cechami osobowości,
 • ilustrowaliśmy idiomy związane z miłością i szczęściem,
 • stworzyliśmy i zagraliśmy z innymi krajami partnerskimi w grę Kahoot ułożoną na podstawie naszych prac obrazujących idiomy,
 • śpiewaliśmy świąteczną piosenkę, którą wybraliśmy wspólnie w głosowaniu online,
 • stworzyliśmy wspólną piosenkę świąteczną z naszymi krajowymi i zagranicznymi partnerami projektowymi,
 • wzięliśmy udział w chat evencie, w czasie którego rozmawialiśmy z rówieśnikami z innych krajów na temat bożonarodzeniowych tradycji i składaliśmy sobie świąteczne życzenia,
 • stworzyliśmy naszą międzynarodową chmurę ze słowami związanymi z ważnymi dla nas wartościami, emocjami i tradycjami bożonarodzeniowymi,
 • dyskutowaliśmy na forum w języku angielskim odpowiadając na pytanie czym jest miłość i jakie są jej przykłady w codziennym życiu.

Wykonaliśmy wszystkie zadania z dużym zaangażowaniem i możemy rozpocząć styczeń, który w naszym projekcie jest miesiącem STRACHU, OBAW I STRESU. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie jak sobie radzić z tymi pochmurnymi emocjami.

Poniżej przedstawiamy przykładowe prace uczniów.

Uczestnicy: Klasy 6 i 7b

Koordynator projektu: Martyna Minda

 

 

Miesiąc przyjaźni z projektem eTwinning „The Calendar of Emotions & Values”

Uczniowie klas 6 i 7b wraz z nauczycielem języka angielskiego uczestniczą w międzynarodowym projekcie wraz z Hiszpanią, Turcją i Polską.

Listopad w naszym projekcie był miesiącem Przyjaźni. Nasze działania były skierowane na kształtowanie i pielęgnowanie relacji przyjacielskich. Wraz z uczniami w tym miesiącu:

 • tworzyliśmy awatary swoich przyjaciół;
 • tworzyliśmy opis przyjaciela w języku angielskim;
 • stworzyliśmy cyfrową książeczkę „My bestfriend” z pracami uczniów;
 • zapoznawaliśmy się z opisami przyjaciół stworzonymi przez uczniów z Hiszpanii, Turcji i Polski;
 • tworzyliśmy gry online ze słownictwem związanym z wyglądem i cechami charakteru;
 • graliśmy w gry stworzone przez innych uczestników projektu
 • rozwiązywaliśmy rebusy związane z przyjaźnią
 • przetestowaliśmy naszą wiedzę o krajach partnerskich grając w Kahoota;

Uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami projektowymi. Efekty są bardzo ciekawe i poniżej przedstawiamy część pracy uczniów. Zaczynamy teraz miesiąc grudzień, który jest miesiącem Szczęścia i Miłości.

Link do naszej cyfrowej książeczki:https://www.storyjumper.com/book/read/119286562/61a2935acfb53

 

Gry online stworzone przez uczniów:

https://learningapps.org/22582888

https://learningapps.org/22533462

https://learningapps.org/22513827

 

Uczestnicy: Klasa 6 i 7b

Koordynator projektu: Martyna Minda

 

 

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

Tolerancja to:

 • respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
 • uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
 • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
 • docenianie rozmaitości kultur;
 • otwarcie na cudze myśli i filozofię;
 • ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
 • uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Uczniowie klas 6 i 7b w ramach międzynarodowego projektu z języka angielskiegoe Twinning „The Calendar of Emotions&Values” wykonali plakaty o tematyce TOLERANCE – Tolerancja.

Uczniowie klasy 5b wzięli udział w projekcie eTwinningorganizowanym w trzech językach: angielskim, niemieckim i francuskim „Tolerance - dieToleranz - la tolérance”. Uczniowie na godzinie wychowawczej tworzyli bazę skojarzeń – czym jest tolerancja dla Ciebie?, rozwiązywali rebusy odkrywając słowa w języku angielskim związane z tolerancją.

Opracowała Martyna Minda

 

 

Uczniowie klas 6 i 7b wraz z nauczycielem języka angielskiego Panią Martyną Mindą od 1 października 2021 roku biorą udział w innowacji pedagogicznej - projekcie eTwinning„The Calendar of Emotions&Values”. Projekt jest anglojęzyczny i ma charakter międzynarodowy. Współpracujemy ze szkołami z Hiszpanii, Polski oraz Turcji. W projekcie bierze udział 87 uczniów oraz 5 nauczycieli z 5 szkół z 3 krajów.

Celem innowacji jest zachęcenie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez ciekawe formy pracy na zajęciach. Uczniowie będą rozwijali swoje kompetencje językowe korzystając z nowoczesnych technologii. Celem tej innowacji jest również doskonalenie wśród uczniów pracy w zespole, postawy otwartości i tolerancji.

Program realizowany będzie od X.2021 do II.2021. Projekt będzie trwał 4 miesiące, a uczestnicy będą wykonywali szereg interaktywnych działań związanych z emocją i/lub wartością przewodnią w danym miesiącu.Uczniowie będą wykonywali różne aktywności związane z takimi emocjami jak: Tolerance (tolerancja), Friendship (przyjaźń), Love and Happiness (miłość i szczęście), Fear and Stress (strach i stres). Uczniowie dzielą się swoimi pracami z rówieśnikami z innych krajów, dyskutują z nimi w języku angielskim oraz współpracują w celu wykonania zadań wynikających z harmonogramu projektu.

Październik w naszym projekcie był miesiącem Tolerancji. Nasze działania były skierowane na naukę otwartości, akceptowania różnic kulturowych i różnorodności. Uczniowie poznawali rówieśników z innych krajów, dzielili się informacjami i swoimi zainteresowaniami na Padlecie, tworzyli zespołowo plakaty promujące tolerancję, projektowali własne logo, brali udział w konkursie na najlepsze logo projektu, tworzyli chmury wyrazowe z cechami swojej osobowości, włączali się w dyskusję na temat cenionych przez siebie emocji i wartości. Nauczyciele również tworzyli swoje plakaty, chmury wyrazowe, brali czynny udział w dyskusjach, spotkaniach online za pomocą komunikatora Zoom oraz promowali swoje szkoły i swój kraj.

Poniżej prezentujemy prace z dwóch zadań projektowych.

 

Uczestnicy: Klasa 6 i 7b

Koordynator projektu: Martyna Minda

Strona: https://www.etwinning.net