Copyright 2024 - Custom text here

 

Godziny pracy logopedy szkolnego

mgr Ewa Zjawińska

 

Poniedziałek 12.35 - 13.20

Środa 12.35 - 13.20

Czwartek 7.00 - 8.35

Piątek 7.00 - 8.35

 

Główne zadania pracy logopedy

usta i litery k, sz, r, s

Zajęcia logopedyczne prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 PP w Mniszku kierowane są do uczniów, którzy mają zaburzony rozwój mowy. Głównie opieką objęci są uczniowie klas 0-V, którzy wzięli udział w badaniu przesiewowym  i potrzebują opieki logopedy, jak również uczniowie posiadający opinię psychologiczno-pedagogiczną.

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z zaburzeniami mowy. W terapii uczestniczą również uczniowie, którzy mają problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną, a także te dzieci, których mowa ograniczona jest z powodu trudności wynikających z orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bądź z powodu przyczyn środowiskowych.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych w zależności od potrzeb.

 

Zadania logopedy w PSP w Mniszku

  1. Przeprowadzenie badań przesiewowych na terenie szkoły.​
  2. Rozmowa z nauczycielami i wychowawcami na temat uczniów, zapoznanie się z dokumentacją uczniów i zaleceniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z uczniami.
  4. Skonstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych.
  5. Prowadzenie zeszytów logopedycznych.
  6. Stosowanie metod aktywizujących i motywujących uczniów.
  7. Prowadzenie gazetki szkolnej pt. Kącik logopedyczny.
  8. Spotkania z rodzicami podczas dni otwartych, stały kontakt poprzez dziennik Librus.
  9. Samodzielnie wykonywanie pomocy logopedycznych. 
  10. Prowadzenie zajęć z wykorzystanie innych metod potrzebnych w pracy logopedycznej: terapia pedagogiczna, terapia SI, trening umiejętności społecznych, metoda symultaniczno-sekwencyjna.