Copyright 2024 - Custom text here

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

We wrześniu uczniowie wybierali swoich przedstawicieli, którzy tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego oraz współpracujących z nią nauczycieli – Opiekunów. W tygodniowej kampanii wyborczej wzięło udział 5  uczennic – kandydatek do Rady Samorządu Uczniowskiego z klas IV – VIII. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory w piątek 15 września. Komitet wyborczy złożony z Opiekunów zebrał głosy. Po ich skrupulatnym przeliczeniu wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:

Agata Włodarska  klasa VII b - przewodnicząca

Nikola Wasik  klasa VII a - zastępca

Zofia Seredyn   klasa VI  - sekretarz

Patrycja Śmiałek - klasa VII a - skarbnik

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

 

Uczniowie wybrali również Opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Największą liczbę głosów zdobyli: p. Kamila Michałowska, p. Małgorzata Duchnik, p. Ewa Zjawińska.

 Gratulujemy!

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Jak co roku we wrześniu uczniowie wybierają swoich przedstawicieli, którzy tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego oraz współpracujących z nią nauczycieli – Opiekunów.W tygodniowej kampanii wyborczej, która odbyła się w dniach 8 – 15 września wzięło udział 6  uczennic – kandydatek do Rady Samorządu Uczniowskiego z klas IV – VIII.Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory w  piątek 16 września. Komitet wyborczy złożony z dwóch uczennic z klasy VIII ai ustępujących Opiekunów zebrał głosy. Po ich skrupulatnym przeliczeniu wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023:

Olga Dolega klasa VIII a - przewodnicząca

Kinga Siara  klasa VIII a - zastępca przewodniczącej

Patrycja Śmiałek - klasa VI a - sekretarz

Nikola Wasik   klasa VI a - skarbnik

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

 

Uczniowie wybrali również Opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Największą liczbę głosów zdobyli: p. Kamila Michałowska, p. Małgorzata Duchnik, p. Agata Ostrowska. Gratulujemy!

Ewa Zjawińska

Agnieszka Kalita

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

22 września 2021 r. odbyły się  wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariatu naszej szkoły. Było to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonali wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU oraz SKW poprzedziła krótka prezentacja, w czasie której kandydatki przedstawiły konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Zgłosiło się 3 kandydatki z klasy VIII prezentując swoje sylwetki i plany działań. Pomysły działań były bardzo różne, np. organizowanie więcej akcji charytatywnych, dni tematycznych czy też organizowanie kiermaszu. Głosowanie było jawne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos. Po podliczeniu głosów przez Opiekunki SU&SKW  wszystko stało się jasne, że w skład Zarządu weszły:

Przewodnicząca Oliwia Augustyniak - Uczennica klasy VIIIA

Wiceprzewodnicząca: Wiktoria Prokop - Uczennica klasy VIIIA

Sekretarz, skarbnik: Zuzanna Sambor -Uczennica klasy VIIIA

  

Opiekunowie:

p. Ewa Zjawińska, p. Jadwiga Bednarek, p. Agnieszka Kalita