Copyright 2024 - Custom text here

PLAN DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO, SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 AKCJE STAŁE:

 • prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego oraz wolontariatu i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie informacji o pracy SU, SKW oraz przygotowywanie gazetek związanych z aktualną tematyką;
 • informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach;
 • czytanie książek młodszym kolegom i koleżankom;
 • całoroczna zbiórka nakrętek i baterii;
 • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Wolontariatu z opiekunami:
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • przekazywanie informacji o działalności SU, SKW na stronę internetową szkoły;
 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne;
 • udział w uroczystościach szkolnych;
 • całoroczna akcja pn. Szczęśliwy numerek;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

 

SEMESTR I

Wrzesień

 • Opracowanie planu pracy SU, SKW na rok szkolny 2020/2021 i przydział czynności poszczególnym członkom Rady;
 • Wykonanie gazetki informacyjnej z wyników przeprowadzonych wyborów;
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. Szczęśliwy numerek;
 • Dzień Chłopaka- wykonanie okolicznościowej gazetki;
 • Udział w akcjach charytatywnych;
 • Współudział w akcji Sprzątanie Świata.

 Październik

 • Październik miesiącem dobroci dla zwierząt – wykonanie okolicznościowej gazetki;
 • „Przynieś karmę dla zwierzaka” –rozpoczęcie akcji zbiórki  karmy dla radomskiego schroniska dla zwierząt;
 • Dzień Edukacji Narodowej– przygotowanie życzeń i upominków dla pracowników szkoły;
 • Włączenie się do akcji Góra grosza;
 • Udział w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych;
 • Udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek;
 • Promowanie zasad kulturalnego zachowania - gazetka;
 • Światowy Dzień Życzliwości;
 • Pamiętamy o ludziach, którzy tworzyli historię- dzień patrona szkoły;
 • Święto Zmarłych - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku poległych w obronie ojczyzny podczas II wojny światowej.

 Listopad

 • Święto Niepodległości – wykonanie okolicznościowej gazetki z okazji 11 listopada;
 • Pomoc w organizacji szkolnego Kiermaszu Świątecznego;
 • Kontynuacja akcji „Przynieś karmę dla zwierzaka”;
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia - dzień tematyczny
 • Andrzejki – dyskoteka szkolna.

Grudzień

 • Mikołajki - wykonanie okolicznościowej gazetki, Dzień Mikołajkowej Czapki;
 • Boże Narodzenie - wigilie klasowe; udział w przygotowaniu świątecznego wystroju sal;
 • Przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;
 • Pomoc w przeprowadzeniu Kiermaszu Świątecznego;
 • Zawiezienie przez wybranych uczniów naszej szkoły karmy do radomskiego schroniska dla zwierząt.

 Styczeń

 • Przygotowanie gazetki profilaktycznej na temat zagrożeń na jakie narażone są dzieci w Internecie i zasad bezpiecznego korzystania z Sieci.
 • Współorganizacja balu karnawałowego;
 • Podsumowanie udziału w akcji Góra grosza;
 • Bezpieczne ferie – przygotowanie gazetki profilaktycznej;
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2021/2022.

 

SEMESTR II

Luty

 • Przedstawienie wyników nauczania i zachowania najlepszych uczniów na gazetce SU;
 • Walentynki -zorganizowanie poczty walentynkowej;
 • Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji walentynek.

 Marzec

 • Dzień Kobiet – przygotowanie okolicznościowych życzeń, dzień „bez pytania” dla dziewcząt;
 • Współorganizacja imprezy szkolnej z okazji Pierwszego Dnia Wiosny; Dzień bezguścia – przebieranie się;
 • Pomoc w  przygotowaniu wiosennego wystroju korytarzy.

 Kwiecień   

 • Dzień z Prawami Dziecka
 • Wielkanoc - przygotowanie gazetki okolicznościowej;
 • Obchody Dnia Ziemi –  ubieramy się na zielono;

 Maj

 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – wykonanie okolicznościowej gazetki;
 • Udział w uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja; 
 • Udział w akcji Znicz - sprzątanie grobów;
 • Dzień Matki - przygotowanie okolicznościowych akcentów na gazetce SU, włączenie się    organizację konkursu w Matka w poezji.

 Czerwiec

 • Dzień Dziecka- przygotowanie konkursów
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022;
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2021/2022;
 • Współudział w pożegnaniu klas ósmych;
 • Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje”.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Kola Wolontariatu.