Copyright 2024 - Custom text here

Drodzy Ósmoklasiści! Przed wami egzaminy, ale pamiętajcie o rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Poniżej link do transmisji online, na której będą zaprezentowane etapy rekrutacji do szkół ponadpostawowych w oparciu o system Nabory VULCAN. Przedstawiony zostanie tegoroczny harmonogram naboru oraz jakie dokumenty należy dostarczyć do szkół. Dodatkowo objaśniony będzie proces wyboru placówek i podpisywania elektronicznego wniosku.

https://www.youtube.com/watch?v=a6NYo9pGIJk&t=12s

oraz instrukcja w formacie pdf

Sprawdźcie terminy składania wniosków. 

Terminy składania wniosków i dokumentów

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.

Wyjątek stanowią:

 • szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne,
 • oddziały dwujęzyczne,
 • oddziały międzynarodowe,
 • oddziały przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
 • oddziały wymagające od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,
 • szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Do wymienionych powyżej wnioski mogą być składane od 17 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.

 • Termin składania zaświadczenia o wyniku egzaminu

  W terminie od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  20 lipca 2022 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.
 • Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  28 lipca 2022 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

Dodatkowe terminy składania dokumentów

W terminie od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. - kandydaci zakwalifikowani powinni złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy dołączyć także:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

Terminy rekrutacji 

Harmonogram rekrutacji