Copyright 2024 - Custom text here

Patronem naszej szkoły są Żołnierze Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty.

Dzień Patrona Szkoły obchodzimy uroczyście każdego roku w dniu 7 lub 8 listopada. Na terenie Mniszka znajduje się pomnik poświęcony pamięci Żołnierzy AK. Został on odsłonięty 30 września 1979 roku, ku czci pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego II wojny światowej, Żołnierzy Ruchu Oporu AK i Batalionów Chłopskich w Mniszku.

Na terenie Mniszka i Wolanowa powstała placówka AK nosząca kryptonim „Krzew”. Placówka ta należała do podobwodu „Wanda” 72 Pułku Piechoty ziemi radomskiej. Komendantem podobwodu w latach 1942 – 1944 był porucznik Edmund Mickiewicz, pseudonim „Zryw”. Jego zastępcą był porucznik Burhardt, noszący pseudonim „Wiór”. W walkach i akcjach dywersyjnych z Niemcami brali udział tez mieszkańcy Mniszka a wśród nich Antoni Siara, pseudonim „Atos” i Jan Włodarski.

Na cmentarzu w Mniszku znajdują się groby poległych, w czasie walk z Niemcami na ziemi radomskiej, żołnierzy. Na miejscowym cmentarzu zostali pochowani Michał Kalita, pseudonim „Jaguar”, który zginął w maju 1944 roku a także „Karolina”, „Sokół” i „Lech”.

Wspominamy ich dzisiaj składając kwiaty pod pomnikiem i na grobach poległych żołnierzy. My uczniowie Szkoły w Mniszku oddajemy im cześć.

Za kultywowanie tradycji patriotycznych związanych z II wojną światową i udziałem żołnierzy AK w walkach z okupantem, nasza szkoła otrzymała Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Wielokrotnie Światowy Związek Żołnierzy AK przyznał szkole dyplomy Uznania za Zasługi dla Okręgu Radom ŚZŻAK.