• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2021 - Custom text here

Miesiąc: styczeń 2021

konto: 05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

 

* Wpłaty dokonujemy z góry w ciągu tygodnia do 15 stycznia obejmujący okres żywienia: od 18 stycznia  do 29 stycznia 2021 r. (10 dni roboczych) kwota za obiady 35 zł.

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

  

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.

Zgłoszone nieobecności odliczamy od kwoty podanej poniżej.

 

Wysokość wpłaty za miesiąc styczeń

(10dni): 35,00 (3,50zł x 10dni = 35,00zł)