• PSP Mniszek

 • PSP Mniszek

 • PSP Mniszek

 • PSP Mniszek

Copyright 2021 - Custom text here
 • Junior: klasy IV-V
 • Teens: klasy VI-VII
 1. Konkurs odbędzie się 5 marca 2021 o godzinie 12:40
 2. Konkurs odbędzie się zdalnie na platformie Teams.
 3. Uczniowie uczestniczą w czterech konkurencjach. Uczniowie sprawdzają się w umiejętności literowania, jak również zapisywania słów ze słuchu.
 4. Wszelkie literowanie odbywa się w języku angielskim.
 5. Odpowiedzi na zadania pisemne uczestnicy zapisują za pomocą formularza Google Forms. Każda konkurencja ma określoną ilość punktów do uzyskania.
 6. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów. Na tej podstawie zostaną wyłonieni Mistrzowie Literowania.
 7. Mistrzowie Literowania otrzymają dyplomy i nagrody.
 8. Zgłoszenia do konkursu przyjmują panie Martyna Minda oraz Ewa Zjawińska do 3 marca 2021 roku.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia konkursu.

 Konkurencje dla uczniów:

 1. Znajomość alfabetu

 Prowadzący dyktuje uczestnikom 6 liter. Każda litera jest podawana dwa razy. Uczestnicy zapisują litery w kolejności, w jakiej były dyktowane. Za każdą poprawnie zapisaną literę można uzyskać 1 punkt. W sumie można uzyskać 6 punktów.

 1. Zapisywani przeliterowanych słów

Prowadzący kolejno literuje 5 słów. Każde słowo jest literowane dwa razy. Za każde poprawnie zapisane słowo można uzyskać 2 punkty. W sumie można uzyskać 10 punktów.

 1. Literowanie zapisanych słów

Uczestnik konkursu losuje trzy słowa. Zadaniem uczestnika jest przeliterowanie wylosowanych słów . Uczestnik ma nie więcej niż 3 sekundy na zastanowienie się nad literą. Za każde poprawnie przeliterowane słowo można uzyskać 2 punkty. W sumie można uzyskać 6 punktów.

 1. Literowanie usłyszanych słów

Uczestnik losuje dwa słowa. Prowadzący wymawia wylosowane słowa. Każde słowo jest wymawiane dwa razy. Zadaniem uczestnika jest przeliterowanie usłyszanego słowa. Za poprawne przeliterowanie słowa uczestnik otrzymuje trzy punkty. W sumie można uzyskać 6 punktów.

 

UWAGA!!!! W literowaniu liczy się pierwsza wypowiedziana głoska. Nie będą zaliczane słowa, w których uczeń się pomyli, nawet jeśli poprawi się natychmiast.

 

Organizatorzy konkursu:

Ewa Zjawińska

Martyna Minda