• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2021 - Custom text here

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, w dniu 28 września 2020 r. została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego, wszystkie osoby znajdujące się w placówce, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ewakuowały się z budynku szkoły.

Ze względu na zagrożenie pandemią COVID-19, ewakuację przeprowadzono w mniej licznych grupach tak, by nie naruszyć wcześniej ustalonych zasad dotyczących gromadzenia się uczniów. Opuszczenie budynku i ustawienie się w wyznaczonym miejscu przebiegło bez zakłóceń.

Powyższe działania miały na celu podnieść poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w naszej szkole oraz dostrzec ewentualne błędy, które mogłyby wystąpić podczas przeprowadzania ewakuacji.