• PSP Mniszek

 • PSP Mniszek

 • PSP Mniszek

 • PSP Mniszek

Copyright 2021 - Custom text here

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. 1-3.
 2. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim, np. „coffee” ułożone z ziaren kawy.
  3. Technika wykonania pracy – dowolna (np. rysunek, kolaż, ołówek, techniki mieszane). Forma – płaska. Format – A4 lub A3.
  4. Uczniowie wykonują prace samodzielnie i indywidualnie.
  5. Na odwrocie pracy należy napisać drukowanymi literami imię, nazwisko oraz klasę.
  6. Ocenie podlegają:
  • zgodność z regulaminem i tematem konkursu,
  • pomysłowość i oryginalność,
  • walory estetyczne,
  • poprawność językowa.
  7. Termin oddania prac – 8 czerwca 2021r.u nauczyciela języka angielskiego.
 3. Ogłoszenie wyników – 14 czerwca 2021r. na stronie internetowej szkoły.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych ucznia (imię, nazwisko, klasa), zdjęcia pracy oraz wyników na stronie internetowej szkoły.
 5. W skład komisji konkursowej wchodzą:

- Monika Odzimkowska

-Anna Bursa

 

 Zachęcam do wzięcia udziału!