• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2021 - Custom text here

Grantowa grafika z napisem 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii. Po lewej stronie ikonka kartki oraz literka "i" na żółtym kole. Z lewej dolnej strony logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki i błękitna pozioma kreska.

Już od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów i słuchaczy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie skierowane do publikacji w dzienniku ustaw).

Materiały

Rozporządzenie Ministra Edukcji i Nauki (art​_30b) skierowane do publikacji w dzienniku ustaw