• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2021 - Custom text here

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Psie marzenia”, w dniu 30.05.2021r. odbyło się rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród.

Uczennica klasy VIA Kinga Siara zdobyła III miejsce w kategorii "Młodzik".

Organizatorem konkursu byli  Wójt Gminy Wolanów oraz GCKiB w Wolanowie.

Celem konkursu było: rozwijanie wrażliwości i empatii na świat zwierząt, promowanie i rozpowszechnianie miłości do zwierząt, uświadomienie odpowiedzialności za zwierzęta domowe, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialnego i humanitarnego traktowania zwierząt, promowanie pozytywnych zachowań związanych z odpowiedzialnością za los zwierząt, uświadamianie problemu bezdomności zwierząt, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, inwencji twórczej oraz indywidualnych zdolności plastycznych dzieci i młodzieży.

Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy, portalu społecznościowym Facebook Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie.