• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2023 - Custom text here

 Miesiąc wrzesień 2023 r.

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy  szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

 * Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 05 września

(prosimy o terminowe wpłaty) obejmujący okres żywienia:

Od 11 do 29 września 2023r.

 (15dni roboczych)  kwota za obiady 90,00zł.

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

 

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń. (nadpłat nie zwracamy)

Zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką odliczamy  od kwoty podanej poniżej .

 Wysokość wpłaty za miesiąc wrzesień

(15 dni):90,00zł ( 6,00zł x15dni = 90,00zł)

 

 Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej