• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2022 - Custom text here

Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nikomu nie może odebrać

Ignacy Jan Paderewski

Bukiet Sentymentalny

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!


     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jaką każdego dnia z wysoką starannością wykonujecie.  Dzięki Państwa wytrwałości, kreatywności i entuzjazmowi nasi uczniowie mogą z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy.

 Życzę Państwu po stokroć zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy i sukcesów Waszych podopiecznych. Niech będą one dla Państwa dodatkową nagrodą i motywacją do dalszych działań.     

Wam Drodzy Uczniowie życzę, abyście każdego dnia realizowali swoje plany i marzenia, a spotkani na Waszej życiowej drodze nauczyciele, niech będą wsparciem i wzorem do naśladowania.

   Pragnę podziękować Pracownikom Administracji i Obsługi za znaczący wkład w życie szkoły.

Z wyrazami szacunku

Lidia Gomuła

Dyrektor PSP w Mniszku