Copyright 2024 - Custom text here

 

Wybory do  Zarządu Samorządu Uczniowskiego, Wolontariatu i Opiekunów Samorządu Uczniowskiego 

na rok szkolny 2021/22

22 września 2021 r. odbyły się  wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariatu naszej szkoły. Było to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonali wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU oraz SKW poprzedziła krótka prezentacja, w czasie której kandydatki przedstawiły konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Zgłosiło się 3 kandydatki z klasy VIII prezentując swoje sylwetki i plany działań. Pomysły działań były bardzo różne, np. organizowanie więcej akcji charytatywnych, dni tematycznych czy też organizowanie kiermaszu. Głosowanie było jawne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos. Po podliczeniu głosów przez Opiekunki SU&SKW  wszystko stało się jasne, że w skład Zarządu weszły:

Przewodnicząca Oliwia Augustyniak - Uczennica klasy VIIIA

Wiceprzewodnicząca: Wiktoria Prokop - Uczennica klasy VIIIA

Sekretarz, skarbnik: Zuzanna Sambor -Uczennica klasy VIIIA

 

Nowo wybranym władzom SU&SKW gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.