• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2022 - Custom text here

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do akcji „Paczka na Kresy 2021”, która skierowana została do Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski. Akcja  polegała na zbiórce darów i funduszy przeznaczonych na świąteczne paczki oraz przekazaniu ich Polakom z Litwy i Ukrainy.

To okazja, żeby naszym Rodakom zmuszonym przez historię do życia poza granicami swojego kraju, cierpiących z powodu tęsknoty za Ojczyzną i bardzo często z powodu niedostatku, pomóc w sposób materialny, a także pokazać, że o nich pamiętamy i jesteśmy z nimi solidarni.

Dzięki  uczniom zaangażowanym w jednodniową akcję udało się zgromadzić ogrom potrzebnych produktów a wolontariusze Szkolnego Klubu Caritas po przeliczeniu datków przekazali je najbardziej potrzebującym.

Organizatorzy akcji: Fundacja Kresy w potrzebie – Polacy Polakom, Polska Fundacja Narodowa, Poczta Polska, Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP, harcerze ze Szczepu 147 „Błękitni” oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

Opracowała Ewa Zjawińska