• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2022 - Custom text here

Celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa; zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom; kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego; wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych; budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci; kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci; włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego. 

Wspólnie z dziećmi wybraliśmy grupową maskotkę oraz nadaliśmy jej imię „Bratek” i „Tedi”. Przez kolejne miesiące Misio obserwuje dzieci ze swojego kącika. Udało nam się zrealizować:

I moduł: „Czytamy razem z Małym Misiem” 1) Częste czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury. 2) Zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom. Z powodu sytuacji związanej z pandemią do domu dziecka zamiast pluszaka wędruje zalaminowane zdjęcie misia wraz z kartką dzienniczka. Na karcie dzienniczka rodzice wpisują tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek. 3) Stworzenie kącika książki. 4) Wykonanie zakładek do książek.

II moduł: „Kodujemy razem z Małym Misiem” 1) Przeprowadzenie „Misiowego turnieju łamigłówek logicznych”. Treść misiowych łamigłówki to zagadki, ćwiczące umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, czyli kompetencji niezbędnych w codziennym życiu. 2) Nauczyciele w towarzystwie grupowego misia prowadzili pogadankę na temat kodowania. Wyjaśnili, że kodowanie to przetwarzanie informacji na kod (szyfrowanie) lub oznaczanie czegoś umownymi znakami. Kodowania przedszkolaki uczyły się z wykorzystaniem gier, zabaw, planszówek lub platform edukacyjnych w Internecie. 3) Wspólnie z dziećmi został stworzony kącik zainteresowań - kącik kodowania. W kąciku zostały zgromadzone przedmioty: kubeczki do kodowania, mini-maty do kodowania, klocki, kostki.

III moduł: „Opowiem Wam o Polsce” 1) Głównym zadaniem dzieci było przygotowanie gry dydaktycznej na kanwie legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Gry dydaktyczne uczą poszanowania przyjętych norm, umożliwiają współdziałanie, uczą dyscypliny oraz sprzyjają uspołecznieniu. Mały Miś podjął ważny dla dzieci temat: wygrywania i przegrywania, oraz nauczył przedszkolaki, jak ważna jest umiejętność czekania na własną kolej. 2) Udział dzieci w obchodach Narodowego Święta Niepodległości: wykonanie kokard narodowych, nauczenie się i śpiewanie hymnu Polski. 3) Przygotowanie kącika patriotycznego 4) Udział uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Polsce.

Pozostałe moduły będą realizowanie w drugim semestrze.

 Opracowały: Barbara Panek i Kamila Kiljanek