• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2024 - Custom text here

14 czerwca 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas ósmych. Uczestniczyli w nim oczywiście absolwenci, dyrektor szkoły Pani Lidia Gomuła, wicedyrektor  Pani Beata Stanik, sekretarz  Gminy Wolanów Pani Małgorzata Szczepaniak, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Sawicka, ksiądz proboszcz Adam Kuc, przedstawiciele grona pedagogicznego, rodzice oraz delegacja klasy 7, która pożegnała swoich starszych kolegów i koleżanki. Uczniowie klas ósmych złożyli uroczyste przyrzeczenie na zakończenie szkoły podstawowej, po którym nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym uczniom. Ósmoklasiści odtańczyli pierwszego w swoim życiu poloneza, po którym zaprezentowali program artystyczny, w którym podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud i serce, życzliwość i wyrozumiałość, wskazywanie właściwej drogi w życiu. Po części artystycznej dyrektor szkoły Pani Lidia Gomuła, wicedyrektor Pani Beta Stanik oraz Pani sekretarz Małgorzata Szczepaniak wręczyły rodzicom listy gratulacyjne za trud włożony w wychowanie dzieci, wygłosiły także przemówienia. Po zakończeniu uroczystości rozpoczął się bal przygotowany przez uczniów klas ósmych oraz ich rodziców.