• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2024 - Custom text here

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki w Mniszku. Uczestnicy nabożeństwa, pod przewodnictwem ks. proboszcza Gustawa Kaczkowskiego, modlili się za byłych i obecnych uczniów, nauczycieli i pracowników administracji oraz w intencji patrona szkoły - Żołnierzy Armii Krajowej 72. Pułku Piechoty. 

Pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom Września i Partyzantom 72. Pułku Piechoty Armii Krajowej, poległym na ziemi radomskiej w walce z niemieckim okupantem w latach 1939-1945, delegacja szkoły oraz zaproszeni goście m.in.: Wójt Gminy Wolanów Ewa Markowska-Bzducha, radni Gminy Wolanów – Jacek Murawski i Rafał Czubak, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski, Dyrektor Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu Adrian Barański, Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej delegatura w Radomiu Danuta Pawlik, członkowie władz naczelnych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomiu oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Dzień Patrona Szkoły upamiętniono okolicznościową akademią, podczas której uczniowie zaprezentowali się w występach artystycznych o treściach patriotycznych. Oryginalna i piękna scenografia, pantomimiczna gra artystów oraz melorecytacja – wszystko to przyczyniło się do stworzenia wyjątkowego spektaklu autorstwa pana Mateusza Farbiszewskiego przy współpracy pani Martyny Mindy, pani Moniki Odzimkowskiej, pani Małgorzaty Duchnik oraz pani Anny Bursy.

Wydarzenie uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej. Muzycy pod batutą kapelmistrza Tomasza Chwalińskiego wykonali dla uczniów i zaproszonych gości wspaniały koncert. Publiczność co rusz nagradzała Orkiestrę gromkimi brawami, będąc pod ogromnym wrażeniem.

Radością napawa nas też otrzymany od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okolicznościowy dar - biało-czerwona flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz list z życzeniami. Z dumą będziemy ją eksponować.

W okolicznościowych wystąpieniach goście wyrazili wdzięczność dyrekcji szkoły oraz nauczycielom i uczniom za kultywowanie pamięci o bohaterach narodowych, którzy walcząc o wolną i suwerenną Polskę oddawali swoje życie za Ojczyznę.