• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2023 - Custom text here

 Miesiąc grudzień 2023r

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy  szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

 

* Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 24 listopada

(prosimy o terminowe wpłaty) obejmujący okres żywienia:

Od 01 do 21 grudnia 2023r.

 (15dni roboczych)  kwota za obiady 90,00zł.

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu  nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

 

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń. (nadpłat nie zwracamy)

Zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką odliczamy od kwoty podanej poniżej.

 

Wysokość wpłaty za miesiąc grudzień

(15 dni): 90,00zł (6,00zł x15dni = 90,00zł)